O firmie

Firma Koide Poland została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w Katowicach w maju 2005 roku. Koide Poland jest spółką – córką japońskiej firmy Koide Kokan, zajmującej się produkcją półfabrykatów dla przemysłu motoryzacyjnego.

Celem Koide Poland jest produkcja masowa elementów dla przemysłu motoryzacyjnego. Produkcja obejmuje cięcie, toczenie, wibroobróbkę elementów stalowych i aluminiowych. Produkcję masową rozpoczęto w maju 2006 roku. Firma zatrudniała wówczas 6 pracowników, ilość wyprodukowanych sztuk wyniosła 50.000. W chwili obecnej Koide Poland zatrudnia 20 osób, pracując na dwie zmiany, produkuje ponad 800.000 sztuk miesięcznie.

Z upływem czasu podjęto szereg kroków mających na celu sprawne działanie w naszej branży, m.in. zapewnienie wysokiego standardu jakości wytwarzanych przez naszą firmę wyrobów. Sukcesywnie prowadzone inwestycje wyposażyły zakład w nowe maszyny, jak również wysokiej jakości sprzęt kontrolno – pomiarowy.

Dobiegły końca intensywne prace nad wdrożeniem w Koide Poland systemu zarządzania jakością w oparciu o specyfikację techniczną ISO/TS 16949. W marcu 2010 odbył się audit certyfikujący, przebiegł on pomyślnie.
Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający działanie systemu zarządzania jakością zgodnie ze specyfikacją ISO/TS 16949