Józefa Momot

30 sierpnia, w ostatnią sobotę tegorocznych wakacji (2014 ) liczne grono przy­jaciół towarzyszyło w ostatniej drodze Józefie Momot. Wszyscy z żalem i smutkiem żegnali długoletnią bibliotekarkę, pracownicę Ośrodka Kul­tury w Zatorze, członka i prezesa Regionalnego Stowarzyszenia Twór­ców Kultury- Grupa „Na Zamku” w Oświęcimiu, wyróżnioną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Urodzona w Podolszu, absolwentka Po­licealnego Studium Bibliotekarskiego w Krakowie, Pedagogiki Pracy Kulturalno – Oświatowej na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie oraz studiów podyplomowych na kierunku Sztuka w Krakowie, swoją karierę zawodową rozpoczęła w ZCHO w Oświęcimiu. Kontynuowała ją w Ban­ku Spółdzielczym w Zatorze oraz w Kra­kowskich Zakładach Eksploata­cji Kruszywa w Smolicach. Od 1979 roku aż do emerytury pra­cowała jako bibliotekarz w Pu­blicznej Bibliotece w Zatorze. Jej pasją było malarstwo, któ­re jak kiedyś powiedziała w wywiadzie dla Dziennika Za­chodniego, było antidotum na stresy i trudy codziennego życia. Plastyką zajmowała się od dzieciństwa, a pierwsze pró­by malarskie podjęła już jako mała dziewczynka w ognisku plastycznym w Zabrzu, gdzie wówczas mieszkała.

Jej ulubioną techniką był akryl – pozwalał na szybkie i ciekawe kolorystycznie rozwiązania. Malowała także akwarelą, farbą olejną, sepią i pastelami. Tema­tyką jej prac były głównie por­trety, martwa natura, kwiaty, pejzaż oraz zwierzęta a zwłasz­cza konie. W swoim dorobku miała również liczne ikony, które powstały w różnej techni­ce plastycznej.

Była osobą niezwykle skrom­ną. Choć sama zorganizowa­ła wiele plenerów oraz liczne wystawy twórczości różnych artystów, swoje prace indywidualnie od­ważyła się pokazać dopiero w 1999 roku w Oświęcimiu. Później był m.in. Andry­chów, Wodzisław Śląski, Rybnik, Chrza­nów, Zator, Świnoujście.

Zachowamy ją we wdzięcznej pamięci jako pełną ciepła, serdeczną koleżankę.

Autor: Życie Zatora / wydanie specjalne 2014