Ślepowron

Łowisko Ślepowron tymczasowo zamknięte!

Aktualności| 2020-03-24 | Koło PZW Podolsze

W związku z wprowadzeniem przez Rząd obostrzeń, które dotyczą głównie ograniczeń w przemieszczaniu się, Zarząd Koła informuje że łowisko „Ślepowron” zostaje zamknięte od 25.03.2020 roku do 11.04.2020 roku. Za Zarząd Prezes Koła Leszek Jodłowski

Stary, pożwirowy, pięknie położony akwen w zatorskiej Dolinie stw8Karpia. Zlokalizowany w pobliżu malowniczych wideł rzek Wisły i Skawy. Ślepowron, to obszar wodny z dwoma wyspami, stanowiącymi ostoję, skrzydlatego drapieżnika o nazwie łowiska. Nieskalana przyroda o bogatej florze i faunie. Rozliczna populacja wszystkich rodzimych gatunków ryb z przewagą karpiowatych. Powstały na początku lat 60 tych, 36 hektarowy akwen nigdy nie dotknięty klęską powodziową skrywa w swoich głębszych wodach ostrożne, dorodne i zagadkowe okazy ryb. Brzegi porośnięte urozmaiconym drzewostanem: dęba, sosny, świerka a przede wszystkim licznie występującej brzozy dającej ukojenie podczas upałów. Jezioro o zróżnicowanej konfiguracji dna i głęboczkami sięgającymi 8 metrów ze średnią 4 m. Dobra przejrzystość wody porośniętej moczarką kanadyjską i pałką wąskolistną. Strefa przydenna obfituje w naturalny pokarm pochodzenia roślinnego i zwierzęcego jak m.in: małża, rak i ochotka. Liczne podwodne górki, zatopione przed laty drzewa oraz różnorodność naturalnego pożywienia. To wszystko sprawia, że to urokliwe łowisko z pewnością należy do wymagających, co czyni go wyjątkowym i stanowi ciekawą alternatywę na dłuższe zasiadki. Nowy sezon to przełom w historii Ślepowrona, gdyż po raz pierwszy Zarząd Koła zezwolił na podejmowanie dużych okazów ryb z pontonu. Dodatkowo udostępnił pięć komercyjnych stanowisk karpiowych z dojazdem do wody. Obowiązuje rezerwacja i regulamin na zasadach „No Kill”.

Źródło i pozostałe informacje: http://www.łowisko-ślepowron.pl